Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Bureau Platform Interceptie Decryptie & Signaalanalyse (PIDS)

Zie ook

Bureau Platform Interceptie Decryptie & Signaalanalyse (PIDS)

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres Postbus 484
2501 CL Den Haag
Telefoon (070) 370 63 11 (algemeen)
Fax (070) 370 79 00
Internet http://www.justid.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Organisatieonderdeel

Beschrijving

Taak: Het bureau PIDS ondersteunt het interdepartementale Platform Interceptie, Decryptie en Signaalanalyse. Op deze terreinen heeft het platform de volgende taken: onderzoek en advies, uitwisseling van expertise en het uitvoeren van projecten. Het platform dient tevens als intermediair tussen aanbieders van telecommunicatiediensten en -netwerken en de behoeftestellende autoriteiten zoals OM, opsporings- en I&V diensten.

Functies

Hoofd dhr. mr. A.H.C. van Oosterhout

Relaties (1)

Onderdeel van (1):

Terug naar begin van de pagina