Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Justis

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 05-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20300
2500 EH Den Haag
Telefoon (088) 998 22 00 (algemeen)
Internet http://www.justis.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (9)

Algemene informatie

Alternatieve naam Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Laatste doorlichting rapport Doorlichtingsrapport Justis
Laatste doorlichting datum 28-03-2016

Functies

Algemeen directeur mw. mr. M. (Iep) Visser

Beschrijving

Screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtstaat en een veilige samenleving. Als overheidsorganisatie screent Justis op terreinen waarvan de politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is.

Justis heeft toegang tot unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Bij screening van personen en organisaties stelt Justis de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy weegt Justis, vanuit een wettelijke basis, de belangen van het individu af tegen de belangen van de samenleving. Justis stelt de behoefte van de samenleving aan betrouwbaarheid en veiligheid als uitgangspunt. Samen met opdrachtgevers en partners bekijkt Justis of en op welke manier screening tot minder risico’s voor de samenleving kan leiden.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017