Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Mw. G.H. de Vries-Suierveld

Adresgegevens

Bezoekadres Herema State 1
8501 AA JOURE
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 101
8500 AC JOURE
Telefoon 14 0514 (algemeen)
Internet http://www.defryskemarren.nl (algemeen)
E-mail info@defryskemarren.nl (algemeen)

Algemene informatie

Functie Raadslid
Organisatie Gemeente De Fryske Marren
Partij
FNP