Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Justitie en Veiligheid (JenV)

Zie ook

Justitie en Veiligheid (JenV)

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon 070 370 79 11 (algemeen)
Fax 070 370 79 00
Internet https://www.rijksoverheid.nl/jenv (algemeen)

Functies

Minister van Justitie en Veiligheid Dhr. Dr.Mr. F.B.J. Grapperhaus
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Dhr. M.G.J. Harbers
Secretariaat Minister mw. A. Kunst
Secretariaat Staatssecretaris mw. A.J. de Jong
Minister voor Rechtsbescherming Dhr. Drs. S. Dekker

Relaties

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (18) Autoriteit Persoonsgegevens
Bureau Financieel Toezicht
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
College gerechtelijk deskundigen
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
College voor de Rechten van de Mens
Commissie schadefonds geweldsmisdrijven
Gerechtsdeurwaarders (Cluster)
Instituut Fysieke Veiligheid
Kansspelautoriteit
Keurmerkinstituut jeugdzorg
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
Notarissen (Cluster)
Onderzoeksraad voor veiligheid
Politieacademie
Raad voor Rechtsbijstand
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
Stichting Nidos
Organisatie-onderdelen (17) Ambtelijke Leiding
SG cluster
PSG cluster
Taakorganisaties
Instellingen
Openbaar Ministerie
Overleg- en Adviescommissies
Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Inspectie Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directoraat- Generaal Vreemdelingenzaken
Directoraat-Generaal Politie
Rijksrecherche
Politie
College van Procureurs-Generaal
Directoraat-Generaal Migratie (DMB)
Terug naar begin van de pagina