Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Justitie en Veiligheid (JenV)

Zie ook

Justitie en Veiligheid (JenV)

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon 070 370 79 11 (algemeen)
Fax 070 370 79 00
Internet https://www.rijksoverheid.nl/jenv (algemeen)

Beschrijving

de missie van het ministerie van Justitie en Veiligheid: Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)

Functies

Minister van Justitie en Veiligheid Dhr. Dr.Mr. F.B.J. Grapperhaus
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Dhr. M.G.J. Harbers
Secretariaat Minister mw. A. Kunst
Secretariaat Staatssecretaris mw. A.J. de Jong
Minister voor Rechtsbescherming Dhr. Drs. S. Dekker

Relaties

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (18) Autoriteit Persoonsgegevens
Bureau Financieel Toezicht
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
College gerechtelijk deskundigen
College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
College voor de Rechten van de Mens
Commissie schadefonds geweldsmisdrijven
Gerechtsdeurwaarders (Cluster)
Instituut Fysieke Veiligheid
Kansspelautoriteit
Keurmerkinstituut jeugdzorg
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
Notarissen (Cluster)
Onderzoeksraad voor veiligheid
Politieacademie
Raad voor Rechtsbijstand
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
Stichting Nidos
Organisatie-onderdelen (13) Politieke Leiding
Ambtelijke Leiding
Autoriteit Persoonsgegevens
College voor de Rechten van de Mens
Openbaar Ministerie
SG Cluster
Diensten en baten-lastenagentschappen
pSG Cluster
Directoraat-Generaal Politie
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)
Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR)
Directoraat-Generaal Migratie (DGM)
Terug naar begin van de pagina