Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Justitie en Veiligheid (JenV)

Zie ook

Justitie en Veiligheid (JenV)

Laatst bijgewerkt op: 16-06-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon 070 370 79 11 (algemeen)
Fax 070 370 79 00
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid (algemeen)

Organisatieonderdelen (13):

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (26)

Functies

Minister van Justitie en Veiligheid dhr. dr. mr. F.B.J. Grapperhaus
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mw. mr. A. Broekers - Knol
Secretariaat Minister mw. A. Kunst
Secretariaat Staatssecretaris mw. A.J. de Jong
Minister voor Rechtsbescherming dhr. drs. S. Dekker

Beschrijving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Ministerie
Terug naar begin van de pagina