Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Agentschap

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 13-07-2021 Op 23-02-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 13-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16275
2500 BG Den Haag
Telefoon (088) 043 04 30 (algemeen)
Internet https://www.ind.nl/ (algemeen)
https://ind.nl/contact/Paginas/E-mail.aspx (contactformulier)
https://ind.nl/contact/Paginas/Faxnummers.aspx (faxnummers)

Organisatieonderdelen (1)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Laatste doorlichting rapport Eindrapportage doorlichting IND: Verbetermogelijkheden IND met specifieke aandacht voor het asielproces
Laatste doorlichting datum 20-05-2021
Personeelsomvang in FTE 4790,0 (op 01-01-2021) Ambtelijk en extern personeel

Functies

Plaatsvervangend hoofddirecteur mw. mr. A.L.C. (Annelore) Roelofs

Beschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. Bij de IND toetsen we elke aanvraag afzonderlijk aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat betekent dat we goed luisteren naar het verhaal van elke aanvrager zodat elke beslissing die we nemen, recht doet aan ieders persoonlijke situatie.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017