Overheid.nl| Overheidsorganisaties

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Beschrijving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan.

Organisatie-onderdelen (7)

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (20)

 

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo