Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Zie ook

Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postadres Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Telefoon 070 456 00 00 (algemeen)
Fax 070 456 11 11
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw (algemeen)

Beschrijving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)

Relaties

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (20) Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Bevoegde autoriteiten Rijnvaart (Cluster)
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring (Cluster)
Havenbeheerders (Cluster)
Keuringsartsen voor de scheepvaart (Cluster)
Keuringsinstanties geluidshinder (Cluster)
Keuringsinstanties Infrastructuur & Milieu overig (Cluster)
Keuringsinstanties pleziervaartuigen 2016 (Cluster)
Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen (Cluster)
Klassenbureaus Scheepvaart (Cluster)
Luchtverkeersleiding Nederland
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
Nederlandse Loodsencorporatie
RDW
Regionale Loodsencorporaties (Cluster)
Rijkshavenmeesters (Cluster)
Stichting Airport Coordination Netherlands
Stichting Vaarbewijs- en marifoonexamens
Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf
Organisatie-onderdelen (7) Inspectie Leefomgeving en Transport
Bewindspersonen
Planbureau voor de Leefomgeving
Rijkswaterstaat
Commissies en raden
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Nederlandse Emissieautoriteit
Terug naar begin van de pagina