Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (CBGV)

Adviescollege Permanent adviescollege

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 23-12-2020 Op 23-12-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 23-12-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16114
2500 BC Den Haag
Telefoon (070) 340 62 00 (algemeen)
Fax (070) 340 59 66

Algemene informatie

Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet adviescolleges van toepassing Nee

Functies

Secretaris dhr. mr. R.P.N. (Richard) Coenraad
Voorzitter dhr. B. (Bauke) Leijenaar MA

Beschrijving

Adviescommissie van de minister over aanvragen van Verklaringen van Vakbekwaamheid en erkenning van de beroepskwalificatie van in het buitenland gediplomeerde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en per beroep vier vertegenwoordigers van dat beroep, op voordracht van de betreffende beroepsorganisatie en betreffende onderwijsinstelling. Er zijn evenveel plaatsvervangende leden.

Ingesteld op grond van art. 41 van de Wet BIG en art. 2 van het Besluit buitenlands gediplomeerden volksgezondheid (Stb. 1996, 69). Ten aanzien van de art. 3 beroepen:

  • op verzoek van de minister adviseren betreffende het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar wat de vakbekwaamheid betreft dan wel het erkennen van de beroepskwalificatie, ten dienste van een geclausuleerde of van een ongeclausuleerde inschrijving in het BIG register;

  • adviseren betreffende de toepassing van art. 41 tot en met 45 van de Wet BIG;

  • adviseren betreffende de zakelijke inhoud van de beperkingen (clausules);

  • ten aanzien van art. 34 beroepen: op verzoek van de minister adviseren over het afgeven van een verklaring, van geen bezwaar wat de vakbekwaamheid betreft dan wel het erkennen van de beroepskwalificatie, ten dienste van het voeren van de opleidingstitel.