Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Zie ook

Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Telefoon 070 379 89 11 (algemeen)
Internet http://www.minezk.nl (algemeen)

Beschrijving

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in energie, industrie en diensten verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)

Functies

Minister Ir. E.D. Wiebes MBA
Staatssecretaris Mr.Drs. M.C.G. Keijzer

Relaties

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (9) Aangewezen instanties in het kader van Metrologiewet artikel 12 (Cluster)
Autoriteit Consument en Markt
Directeur-generaal van de Statistiek
Kamer van Koophandel
Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet (Cluster)
Nederlandse Emissieautoriteit
Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Raad voor Accreditatie
Waarborginstellingen (Cluster)
Terug naar begin van de pagina