Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

Adviescollege Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 23-11-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-1997 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 426 75 40 (algemeen)
Internet https://www.raadopenbaarbestuur.nl (algemeen)
https://twitter.com/Raad_ROB (twitter)
E-mail info@raadopenbaarbestuur.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet adviescolleges van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)

Functies

Secretaris-directeur dhr. drs. M.J. (Rien) Fraanje
Voorzitter dhr. drs. J.M.M. (Han) Polman

Beschrijving

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een bij wet ingesteld strategisch adviescollege voor de regering en het parlement. De Raad adviseert over het functioneren en de inrichting van de overheid en democratie met het oog op het vergroten van de doelmatigheid en doeltreffendheid en met bijzondere aandacht voor de beginselen van de democratische rechtsstaat.

Daarnaast adviseert de Raad ook over de beleidsmatige aspecten van de financiële verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder waar het de verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies betreft. Dit betreft de taken van de Raad voor de financiële verhoudingen die per 1 juli 2017 zijn taken heeft overgedragen aan de ROB en is opgehouden te bestaan.

De ROB geeft invulling aan zijn adviestaak door rapporten te schrijven, symposia te organiseren, essaybundels samen te stellen of via het schrijven van artikelen of het geven van lezingen en colleges deel te nemen aan het debat over het functioneren van het openbaar bestuur.

De Raad bestaat uit een voorzitter en een vaste kern van acht raadsleden. De leden van de Raad worden door de regering benoemd. De ROB wordt ondersteund door een professionele staf van twaalf mensen.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017