Overheid.nl| ZBO-register

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Algemene Rekenkamer (AR)

Beschrijving

TOELICHTING De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, waarvan de positie is geregeld in de art. 76-78 van de Grondwet in de Comptabiliteitswet. TAAK De AIgemene Rekenkamer is een onafhankelijk controle-orgaan dat belast is met het onderzoek

Organisatie-onderdelen

 

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo