Overheid.nl| Overheidsorganisaties

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Algemene Rekenkamer (AR)

Beschrijving

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Haar wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk en hierover rapporteert de Algemene Rekenkamer één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei). Op basis van dit oordeel kan het parlement besluiten of zij decharge verlenen aan het kabinet. Daarnaast rapporteert de Algemene Rekenkamer over afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Functies

Organisatie-onderdelen (7)

 

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo