Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Hoge Colleges van Staat

Algemene Rekenkamer (AR)

Zie ook

Algemene Rekenkamer (AR)

Adresgegevens

Bezoekadres Lange Voorhout 8
2514 ED Den Haag
Postadres Postbus 20015
2500 EA Den Haag
Telefoon 070-342 43 44 (algemeen)
Internet http://www.rekenkamer.nl (algemeen)
E-mail voorlichting@rekenkamer.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Hoog College van Staat

Beschrijving

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Haar wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk en hierover rapporteert de Algemene Rekenkamer één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei). Op basis van dit oordeel kan het parlement besluiten of zij decharge verlenen aan het kabinet. Daarnaast rapporteert de Algemene Rekenkamer over afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Functies

President Arno Visser
Collegelid Francine Giskes,
Ewout Irrgang
Secretaris Cornelis van der Werf
Directeur Bas Wakkerman,
Katinka Knoop,
Mark Smolenaars,
Joost van Hofwegen,
Henk Barink,
Willemijn van Helden,
Ellen Verolme,
Rick Stuyling de Lange

Relaties (7)

Organisatieonderdelen (7):

Terug naar begin van de pagina